Stichting Wereldmeisjes wil de kennis en ontwikkeling van meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden verbeteren.

Meisjes en jonge vrouwen in deze landen hebben vaak geen toegang tot onderwijs, omdat ze het lesgeld en eventuele reiskosten niet kunnen betalen. Ook moeten zij in veel gevallen voor hun kinderen zorgen, die ze vaak op jonge leeftijd al krijgen.

Wereldmeisjes heeft als doel ervoor te zorgen dat deze vrouwen toch toegang krijgen tot onderwijs. Zo bieden we hen een grotere kans om werk te vinden en met de daaruit voortkomende inkomsten kunnen ze zorgen voor een betere toekomst, voor zichzelf en voor hun kinderen. En ook zij krijgen daarmee een grotere kans op onderwijs.

Educate a girl. Empower a nation!

Hoe doen we dit?

Als stichting zetten wij ons in voor een betere toekomst voor ieder kind, door te beginnen bij het opleiden en ontwikkelen van jonge vrouwen, de moeders.

Dit doen wij onder andere door:

  • Het faciliteren van leermiddelen, zoals lesboeken, schriften en pennen.
  • Het begeleiden en coachen van de contactpersoon in het betreffende land in haar rol als docent en rolmodel binnen de community
  • De mogelijkheid bieden om staatsexamen op school te doen
  • Het monitoren van de bijeenkomsten, door middel van de wekelijkse update van de contactpersoon
  • Het geven van educatieve workshops op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, hygiëne, leiderschap en ondernemen.

Op dit moment loopt het eerste project in Malawi.