Tien jaar geleden kwam ik, Lizzy, voor het eerst in Malawi, Afrika. Het land raakte mij direct. De chaos, de vriendelijkheid, de energie, maar ook de armoede. Tijdens mijn vrijwilligerswerk werd ik iedere keer weer overrompeld door het gebrek aan… aan alles eigenlijk.

Huizen die op instorten stonden, taxi’s die met meerdere barsten in de ramen gewoon door bleven rijden, de eeuwige strijd voor voedsel en ook het dure en slechte onderwijs.

In de tijd dat ik vrijwilligerswerk deed, bracht ik huisbezoeken en knapten we de daken op met niet veel meer dan vuilniszakken, mocht ik een zwaar gehandicapte man lesgeven, zong en danste ik met de dames uit de community en had ik prachtige gesprekken met tienermeisjes.

Ook heb ik met een aantal vrouwen een bakkerij opgericht. En terwijl ik dacht dat een onderneming wel zou lopen als je een goede SWOT analyse maakt en je begroting klopt, bleek dit in de praktijk toch heel anders te werken. Het bleek één van mijn leerzaamste ervaringen over ondernemen ooit te worden.

Toen ik uiteindelijk weer in Nederland kwam, ging het ‘gewone’ leven weer verder. En toch…

Ik merkte dat na tien jaar de liefde voor Afrika en in het bijzonder voor het ‘warme hart van Afrika’, Malawi, nog steeds niet weg was. Ik wilde iets doen. Maar wat? En hoe?

De afgelopen jaren heb ik altijd ergens achter in mijn hoofd gehouden dat ik specifiek iets wilde doen aan het verbeteren van het onderwijs voor de jonge, sterke vrouwen die ik ontmoet had, maar ik wist niet goed hoe ik het moest aanpakken. Boeken uit Nederland naar Afrika sturen? Online trainingen geven? Elke keer liep ik vast. Totdat iemand tegen me zei: Ga gewoon iets proberen, Liz. En dan zie je het wel.

En dat heb ik gedaan.

Ik heb contact gezocht met een aantal mensen in Malawi en gevraagd waar er op het gebied van onderwijs behoefte aan is. Het antwoord was simpel: aan lessen en aan boeken.

Ik heb Olivia, onze contactpersoon in Malawi, gevraagd of zij meer vrouwen kende die Engelse lessen wilden volgen en al snel had zij een groep van 12 dames bij elkaar.

En dat is het begin van Wereldmeisjes…